facebook
Tilføjet til kurv

GDPR Vilkår & betingelser

Privacy Policy

Vi er meget glade for, at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse har en særlig høj prioritet for ledelsen af Ubuy. Brug af Ubuys internetsider er mulig uden nogen angivelse af personlige data; men hvis en registreret ønsker at bruge særlige virksomhedstjenester via vores websted, kan behandling af personoplysninger blive nødvendigt. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget lovmæssigt grundlag for sådan behandling, opnår vi generelt samtykke fra den registrerede.

Behandlingen af personoplysninger såsom navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer til den registrerede skal altid være i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med den landespecifikke databeskyttelse regler gældende for Ubuy. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres registrerede ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring om de rettigheder, de har ret til.

Som controller har Ubuy implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger, der behandles via dette websted. Imidlertid kan internetbaserede dataoverførsler i princippet have huller i sikkerhed, så absolut beskyttelse muligvis ikke garanteres. Af denne grund er enhver registreret fri til at overføre personoplysninger til os på alternative måder, f.eks. via telefon.

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra Ubuy er baseret på de vilkår, der anvendes af den europæiske lovgiver til vedtagelsen af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi først forklare den anvendte terminologi.

I denne databeskyttelseserklæring bruger vi blandt andet følgende udtryk:

 • a. Personlig data

  IPersonlige data betyder enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person ("registreret"). En identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator, såsom et navn, et identifikationsnummer, placeringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetisk, mental, økonomisk, kulturel eller social identitet for den fysiske person.

 • b. Den registrerede

  Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den registeransvarlige, der er ansvarlig for behandlingen.

 • c. Forarbejdning

  Behandling er enhver operation eller et sæt operationer, der udføres på personoplysninger eller på sæt personoplysninger, uanset om det er automatiseret, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden måde at gøre tilgængelig, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

 • d. Begrænsning af behandlingen

  Begrænsning af behandlingen er mærkning af lagrede personlige data med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

 • e. Processor

  Behandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

 • f. Modtager

  Modtageren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, hvortil de personlige oplysninger videregives, uanset om det er en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU- eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere disse offentlige myndigheders behandling af disse data skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i overensstemmelse med formålet med behandlingen.

 • g. Tredjepart

  Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ bortset fra den registrerede, dataansvarlige, databehandler og personer, der under den registeransvarliges eller databehandlerens direkte autoritet er autoriseret til at behandle personoplysninger.

 • h. Samtykke

  Den registreredes samtykke er enhver frit givet, specifik, informeret og utvetydig angivelse af den registreredes ønsker, hvormed han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling betyder enighed om behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende.

2. Navn og adresse på controlleren

Controller med henblik på den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), andre databeskyttelseslove, der gælder i EU-lande, og andre bestemmelser relateret til databeskyttelse er: Ubuy-adresse : Al Murqab, Block 3, Khalid Ibn Al Waleed Street, Mazaya Tower 3, etage 22. Kuwait Telefon : + 965-22204472 E-mail : info@ubuy.com Websted : www.ubuy.com

3. Cookies

Ubuys internetsider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i et computersystem via en internetbrowser.

Mange internetsider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Den består af en tegnstreng, gennem hvilken internetsider og servere kan tildeles den specifikke internetbrowser, hvor cookien blev gemt. Dette gør det muligt for besøgte internetwebsteder og servere at skelne den registrerede individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.

Via brugen af ​​cookies kan Ubuy give brugerne af dette websted mere brugervenlige tjenester, der ikke ville være mulige uden cookieindstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan oplysningerne og tilbudene på vores hjemmeside optimeres med brugeren i tankerne. Cookies tillader os, som tidligere nævnt, at genkende vores webstedsbrugere. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores websted. Webstedsbrugeren, der bruger cookies, f.eks. behøver ikke at indtaste adgangsdata hver gang webstedet åbnes, fordi dette overtages af hjemmesiden, og cookien lagres således på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien til en indkøbskurv i en onlinebutik. Onlinebutikken husker de artikler, som en kunde har placeret i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den registrerede kan når som helst forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og kan således permanent nægte indstillingen af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes når som helst via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle populære internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, er det ikke alle funktioner på vores websted, der muligvis er fuldt anvendelige.

4. Indsamling af generelle data og information

Ubuys websted samler en række generelle data og oplysninger, når en registreret eller automatiseret system kalder op til hjemmesiden. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. Samlet kan være (1) de anvendte browsertyper og versioner, (2) det operativsystem, der anvendes af det adgangssystem, (3) det websted, hvorfra et adgangssystem når vores websted (såkaldte henvisere), (4) underordnet -websites, (5) dato og tidspunkt for adgang til webstedet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af ​​det adgangssystem, og (8) andre lignende data og oplysninger, der kan bruges i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Når du bruger disse generelle data og oplysninger, drager Ubuy ingen konklusioner om den registrerede. Disse oplysninger er snarere nødvendige for (1) at levere indholdet på vores websted korrekt, (2) optimere indholdet på vores hjemmeside såvel som dets reklame, (3) sikre den langsigtede levedygtighed af vores informationsteknologisystemer og websteknologi , og (4) give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafforfølgning i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer Ubuy anonymt indsamlede data og information statistisk med det formål at øge vores virksomheds databeskyttelse og datasikkerhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data fra serverlogfiler gemmes separat fra alle personlige data leveret af en registreret.

5. Registrering på vores hjemmeside

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på den registeransvarliges websted med angivelse af personlige data. Hvilke personoplysninger der overføres til controlleren bestemmes af den respektive inputmaske, der bruges til registreringen. De personoplysninger, der registreres af den registrerede, indsamles og opbevares udelukkende til intern brug af den dataansvarlige og til hans egne formål. Den registeransvarlige kan anmode om overførsel til en eller flere processorer (f.eks. En pakkeservice), der også bruger personlige data til et internt formål, der kan tilskrives den dataansvarlige.

Ved registrering på controllerens websted lagres også IP-adressen - tildelt af internetudbyderen (ISP) og brugt af den registrerede - dato og tidspunkt for registrering. Opbevaring af disse data finder sted på baggrund af, at dette er den eneste måde at forhindre misbrug af vores tjenester på og, hvis det er nødvendigt, gøre det muligt at undersøge begåede lovovertrædelser. For så vidt er lagring af disse data nødvendig for at sikre den registeransvarlige. Disse data videregives ikke til tredjeparter, medmindre der er en lovbestemt forpligtelse til at videregive dataene, eller hvis overførslen tjener formålet med strafforfølgning.

Registreringen af ​​den registrerede med frivillig angivelse af personoplysninger er beregnet til at gøre det muligt for den registeransvarlige at tilbyde den registreredes indhold eller tjenester, der kun kan tilbydes til registrerede brugere på grund af sagens art. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personoplysninger, der er specificeret under registreringen, eller at slette dem fuldstændigt fra den dataansvarlige hos den dataansvarlige.

Den dataansvarlige skal til enhver tid efter anmodning give hver registreret oplysninger om, hvilke personlige data der er gemt om den registrerede. Derudover skal den dataansvarlige rette eller slette personoplysninger på anmodning eller angivelse af den registrerede, i det omfang der ikke er nogen lovbestemt opbevaringsforpligtelse. Den registreredes medarbejdere kan få adgang til den registrerede i denne henseende som kontaktpersoner.

6. Abonnement på vores nyhedsbreve

På Ubuys hjemmeside får brugerne mulighed for at abonnere på vores virksomheds nyhedsbrev. Inputmasken, der bruges til dette formål, bestemmer, hvilke personoplysninger der overføres, samt hvornår nyhedsbrevet bestilles fra controlleren.

Ubuy informerer regelmæssigt sine kunder og forretningspartnere ved hjælp af et nyhedsbrev om virksomhedstilbud. Virksomhedens nyhedsbrev kan kun modtages af den registrerede, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mail-adresse, og (2) den registrerede registrerer sig for forsendelse af nyhedsbrevet. En bekræftelses-e-mail vil af juridiske årsager blive sendt til den e-mail-adresse, der registreres af den registrerede for første gang til forsendelse af nyhedsbreve i den dobbelte tilvalgsprocedure. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at bevise, om ejeren af ​​e-mail-adressen som den registrerede er autoriseret til at modtage nyhedsbrevet.

Under tilmeldingen til nyhedsbrevet gemmer vi også IP-adressen på det computersystem, der er tildelt af internetudbyderen (ISP) og brugt af den registrerede på tidspunktet for registreringen, samt dato og klokkeslæt for registreringen. Indsamlingen af ​​disse data er nødvendig for at forstå (mulig) misbrug af den registreredes e-mail-adresse på et senere tidspunkt, og det tjener derfor formålet med den juridiske beskyttelse af den dataansvarlige.

De personoplysninger, der indsamles som en del af en registrering til nyhedsbrevet, bruges kun til at sende vores nyhedsbrev. Derudover kan abonnenter på nyhedsbrevet blive informeret via e-mail, så længe dette er nødvendigt for driften af ​​nyhedsbrevet eller en aktuel registrering, da dette kan være tilfældet i tilfælde af ændringer i nyhedsbrevet. eller i tilfælde af ændringer i tekniske forhold. Der overføres ikke personlige oplysninger indsamlet af nyhedsbrevet til tredjeparter. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den registrerede. Samtykke til opbevaring af personoplysninger, som den registrerede har givet til afsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Med henblik på tilbagekaldelse af samtykke findes et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Det er også muligt til enhver tid at afmelde sig nyhedsbrevet direkte på controllerens hjemmeside eller at kommunikere dette til controlleren på en anden måde.

7. Sporing af nyhedsbrev

Nyhedsbrevet til Ubuy indeholder såkaldte tracking pixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i sådanne e-mails, der sendes i HTML-format for at muliggøre logfiloptagelse og -analyse. Dette muliggør en statistisk analyse af succes eller fiasko af online marketingkampagner. Baseret på den indlejrede sporingspixel kan Ubuy muligvis se, om og hvornår en e-mail blev åbnet af et registreret, og hvilke links i e-mailen, der blev kaldt op af registrerede.

Sådanne personlige data indsamlet i sporingspixels indeholdt i nyhedsbreve lagres og analyseres af controlleren for at optimere forsendelsen af ​​nyhedsbrevet samt tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til datainteresserne emne. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjeparter. Registrerede har til enhver tid ret til at tilbagekalde den respektive separate erklæring om samtykke udstedt ved hjælp af dobbeltoptagelsesproceduren. Efter en tilbagekaldelse slettes disse personoplysninger af den dataansvarlige. Ubuy betragter automatisk en tilbagetrækning fra modtagelsen af ​​nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.

8. Kontaktmulighed via hjemmesiden

Ubuys websted indeholder information, der muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, som også inkluderer en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Hvis en registreret kontakter den registeransvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, der overføres af den registrerede automatisk. Sådanne personoplysninger, der fremsendes på frivillig basis af den registrerede til den dataansvarlige, lagres med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Der overføres ikke disse personlige data til tredjeparter.

9. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den dataansvarlige behandler og gemmer kun den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opnå lagringsformålet, eller så vidt dette er tildelt af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller forskrifter, som controller er underlagt.

Den dataansvarlige behandler og gemmer kun den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opnå lagringsformålet, eller så vidt dette er tildelt af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller forskrifter, som controller er underlagt.

10. Den registreredes rettigheder

 • a. Ret til bekræftelse

  Hver registreret har ret fra den europæiske lovgiver til at få den registeransvarlige bekræftelse på, om personlige oplysninger vedrørende ham eller hende behandles eller ej. Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne bekræftelsesret, kan han eller hun når som helst kontakte enhver medarbejder hos den registeransvarlige.

 • b. Ret til adgang

  Hver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver giver, til at få den registeransvarlige gratis information om hans eller hendes personlige data, der til enhver tid er lagret, og en kopi af disse oplysninger. Desuden giver de europæiske direktiver og forskrifter den registrerede adgang til følgende oplysninger:

  1. formålet med behandlingen
  2. de berørte kategorier af personoplysninger
  3. modtagerne eller kategorierne af modtagere, som de personlige oplysninger er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
  4. hvor det er muligt, den påtænkte periode, for hvilken personoplysningerne lagres, eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at bestemme denne periode
  5. eksistensen af retten til at anmode den registeransvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod sådan behandling
  6. eksistensen af retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
  7. hvor de personlige data ikke indsamles fra den registrerede, enhver tilgængelig information om deres kilde
  8. eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, jf. artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og i det mindste i disse tilfælde meningsfuld information om den involverede logik samt betydningen og de påtænkte konsekvenser af sådan behandling for den registrerede. Derudover skal den registrerede have ret til at få oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at blive informeret om de passende garantier i forbindelse med overførslen.

  Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til adgang, kan han eller hun når som helst kontakte enhver medarbejder hos den registeransvarlige.

 • c. Ret til berigtigelse

  Hver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver giver, til at få fra den registeransvarlige uden unødig forsinkelse berigtigelse af unøjagtige personoplysninger om ham eller hende. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har den registrerede ret til at få ufuldstændige personoplysninger udfyldt, herunder ved at afgive en supplerende erklæring.

  Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan han eller hun når som helst kontakte enhver medarbejder hos den registeransvarlige.

 • d. Ret til sletning (Ret til at blive glemt)

  Hver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver giver til fra den dataansvarlige at få sletning af personoplysninger om ham eller hende uden unødig forsinkelse, og den registeransvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende grunde gælder, så længe behandlingen ikke er nødvendig:

  1. De personlige data er ikke længere nødvendige i forhold til det formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
  2. Den registrerede trækker sit samtykke tilbage, som behandlingen er baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller GDPR, artikel 9, stk. 2, litra a), og hvor der ikke er noget andet juridisk grundlag til behandlingen.
  3. Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tvingende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
  4. Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
  5. Personoplysningerne skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse i EU- eller medlemsstatsret, som den registeransvarlige er underlagt.
  6. Personoplysningerne er indsamlet i forhold til udbuddet af informationssamfundstjenester, jf. Artikel 8, stk. 1, i GDPR.

  Hvis en af de ovennævnte grunde gælder, og den registrerede ønsker at anmode om sletning af personlige data, der er gemt af Ubuy, kan han eller hun når som helst kontakte enhver medarbejder hos den registeransvarlige. En medarbejder hos Ubuy skal straks sikre, at sletningsanmodningen overholdes med det samme.

  Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysninger og er forpligtet til i henhold til artikel 17, stk. 1, at slette personoplysningerne, skal den registeransvarlige under hensyntagen til tilgængelig teknologi og omkostningerne ved implementeringen tage rimelige skridt, herunder tekniske foranstaltninger, for at informere andre registeransvarlige, der behandler de personoplysninger, som den registrerede har anmodet om sletning af sådanne dataansvarlige af eventuelle links til eller kopiering eller replikering af disse personoplysninger, så vidt behandling ikke er påkrævet. En medarbejder hos Ubuy arrangerer de nødvendige foranstaltninger i individuelle tilfælde.

 • e. Ret til begrænsning af behandlingen

  Hver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver giver, til at få kontrolansvarets begrænsning af behandlingen, hvis et af følgende gælder:

   1. Nøjagtigheden af de personlige data bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den registeransvarlige at kontrollere nøjagtigheden af de personlige data.
   2. Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletningen af personoplysningerne og beder i stedet om begrænsning af deres anvendelse i stedet.
   3. Den registeransvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandlingen, men de kræves af den registrerede til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
   4. Den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR i afventning af verifikationen af, om den dataansvarliges legitime grunde tilsidesætter den registreredes.

  Hvis en af de ovennævnte betingelser er opfyldt, og den registrerede ønsker at anmode om en begrænsning af behandlingen af personoplysninger, der er gemt af Ubuy, kan han eller hun når som helst kontakte enhver medarbejder hos den registeransvarlige. Ubuys medarbejder arrangerer begrænsningen af behandlingen.

 • f. Ret til dataportabilitet

  Hver registreret har ret fra den europæiske lovgiver til at modtage de personoplysninger, der vedrører ham eller hende, som blev leveret til en registeransvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Han eller hun har ret til at videregive disse data til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, hvortil de personlige oplysninger er leveret, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og behandlingen udføres automatisk, så længe behandlingen er ikke nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller i udøvelsen af officiel myndighed, som den registeransvarlige har.

  Endvidere skal den registrerede ved udøvelsen af sin ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen have ret til at få personoplysninger sendt direkte fra en registeransvarlig til en anden, hvor det er teknisk muligt, og når det ikke gør det påvirker andres rettigheder og friheder negativt.

  For at hævde retten til dataportabilitet kan den registrerede når som helst kontakte enhver medarbejder i Ubuy.

 • g. Ret til indsigelse

  Hver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver giver, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende, der er baseret på litra e) eller (f) af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation. ) i artikel 6, stk. 1, i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

  Ubuy behandler ikke længere personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan demonstrere tvingende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder eller for oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav .

  Hvis Ubuy behandler personoplysninger til direkte markedsføringsformål, har den registrerede ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der vedrører ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder for profilering i det omfang, det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse mod Ubuy mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, behandler Ubuy ikke længere personoplysningerne til disse formål.

  Derudover har den registrerede ret af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende af Ubuy til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89 ( 1) i GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres af hensyn til offentlighedens interesse.

  For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder i Ubuy. Derudover er den registrerede fri i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58 / EF at bruge sin ret til at gøre indsigelse på automatiserede måder ved hjælp af tekniske specifikationer.

 • h. Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering

  Hver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver giver, til ikke at være underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, der har retlige virkninger for ham eller hende eller på lignende vis påvirker ham eller hende, så længe beslutningen (1) ikke er nødvendigt for at indgå eller udføre en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) ikke er tilladt i henhold til EU-lovgivning eller medlemsstats lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og som også ned egnede foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, eller (3) er ikke baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

  Hvis beslutningen (1) er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal Ubuy gennemføre passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den registeransvarliges side til at udtrykke sit synspunkt og bestride beslutningen.

  Hvis den registrerede ønsker at udøve rettighederne vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan han eller hun når som helst kontakte enhver medarbejder i Ubuy.

 • i. Ret til at inddrage samtykke til databeskyttelse

  Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til når som helst at trække sit samtykke til behandling af hans eller hendes personlige data tilbage.

  Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække sit samtykke tilbage, kan han eller hun når som helst kontakte enhver medarbejder i Ubuy.

11. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Facebook

På dette websted har controlleren integrerede komponenter i virksomheden Facebook. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et sted for sociale møder på Internettet, et onlinegruppe, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform til udveksling af meninger og erfaringer eller gøre det muligt for Internetsamfundet at levere personlige eller forretningsrelaterede oplysninger. Facebook giver brugere af sociale netværk mulighed for at inkludere oprettelse af private profiler, uploade fotos og netværk via venneanmodninger.

Facebooks driftsselskab er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en person bor uden for USA eller Canada, er den registeransvarlige Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

For hvert opkald til en af ​​de enkelte sider på dette internetwebsted, der betjenes af controlleren, og hvori en Facebook-komponent (Facebook-plug-ins) blev integreret, blev webbrowseren på informationsteknologisystemet i den registrerede bliver automatisk bedt om at downloade visning af den tilsvarende Facebook-komponent fra Facebook gennem Facebook-komponenten. Du kan få adgang til en oversigt over alle Facebook-plugins under https://developers.facebook.com/docs/plugins/. I løbet af denne tekniske procedure gøres Facebook opmærksom på, hvilket specifikt underwebsted på vores websted blev besøgt af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind på samme tid på Facebook, registrerer Facebook med hver opkald til vores websted af den registrerede - og under hele opholdets varighed på vores internet-side - hvilket specifikt underwebsted af vores internetside blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles via Facebook-komponenten og tilknyttes den registreredes respektive Facebook-konto. Hvis den registrerede klikker på en af ​​Facebook-knapperne integreret i vores hjemmeside, f.eks. knappen "Synes godt om", eller hvis den registrerede sender en kommentar, matcher Facebook disse oplysninger med den registreredes personlige Facebook-brugerkonto og gemmer de personlige data.

Facebook modtager altid via Facebook-komponenten oplysninger om et registreret besøg på vores websted, når den registrerede er logget ind på samme tid på Facebook i løbet af indkaldelsen til vores websted. Dette sker uanset om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis en sådan transmission af information til Facebook ikke er ønskelig for den registrerede, kan han eller hun muligvis forhindre dette ved at logge af fra deres Facebook-konto, før en opkald til vores websted foretages.

Databeskyttelsesretningslinjen offentliggjort af Facebook, som er tilgængelig på https://facebook.com/about/privacy/, giver information om Facebooks indsamling, behandling og brug af personlige data. Derudover forklares det der, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover stilles forskellige konfigurationsmuligheder til rådighed for at muliggøre eliminering af datatransmission til Facebook. Disse applikationer kan bruges af den registrerede til at eliminere en dataoverførsel til Facebook.

12. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google AdSense

På dette websted har controlleren integreret Google AdSense. Google AdSense er en onlinetjeneste, der muliggør placering af reklame på tredjepartswebsteder. Google AdSense er baseret på en algoritme, der vælger reklamer, der vises på tredjepartswebsteder, så de stemmer overens med indholdet på det respektive tredjepartswebsted. Google AdSense tillader en interessebaseret målretning af internetbrugeren, som implementeres ved at generere individuelle brugerprofiler.

Driftsselskabet for Googles AdSense-komponent er Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Googles AdSense-komponent er integrationen af ​​reklamer på vores websted. Google AdSense placerer en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Definitionen af ​​cookies er forklaret ovenfor. Med indstillingen af ​​cookien er Alphabet Inc. i stand til at analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Med hver opkald til en af ​​de enkelte sider på dette websted, der drives af den registeransvarlige, og som en Google AdSense-komponent er integreret i, sender internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk data gennem Google AdSense-komponent med henblik på onlineannoncering og afregning af provisioner til Alphabet Inc. I løbet af denne tekniske procedure får virksomheden Alphabet Inc. viden om personlige data, såsom IP-adressen til den registrerede, der betjener Alfabetet Inc. blandt andet for at forstå oprindelsen af ​​besøgende og klik og derefter oprette kommissionsafregninger.

Den registrerede kan som nævnt forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte indstillingen af ​​cookies. En sådan justering af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Alphabet Inc. i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan cookies, der allerede er brugt af Alphabet Inc., slettes når som helst via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Desuden bruger Google AdSense også såkaldte tracking pixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i websider for at muliggøre en logfiloptagelse og en logfilanalyse, gennem hvilken en statistisk analyse kan udføres. Baseret på de indlejrede sporingspixels er Alphabet Inc. i stand til at afgøre, om og hvornår et websted blev åbnet af en registreret, og hvilke links der blev klikket på af den registrerede. Sporingspixels tjener blandt andet til at analysere strømmen af ​​besøgende på et websted.

Via Google AdSense transmitteres personlige data og oplysninger - som også inkluderer IP-adressen og er nødvendige for indsamling og bogføring af de viste annoncer - til Alphabet Inc. i USA. Disse personoplysninger opbevares og behandles i USA. Alphabet Inc. kan videregive de indsamlede personlige data gennem denne tekniske procedure til tredjeparter.

Google AdSense forklares yderligere under følgende link https://www.google.com/intl/da/adsense/start/.

13. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

På dette websted har controlleren integreret komponenten i Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og analyse af data om besøgende på websteds adfærd. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data om det websted, hvorfra en person er kommet (den såkaldte henvisning), hvilke undersider der blev besøgt, eller hvor ofte og i hvilken varighed en underside blev set. Webanalyse bruges hovedsageligt til optimering af et websted og til at udføre en cost-benefit-analyse af internetreklamer.

Operatøren af ​​Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Til webanalyse gennem Google Analytics bruger controlleren applikationen "_gat. _anonymizeIp". Ved hjælp af denne applikation forkortes Google af IP-adressen på den registreredes internetforbindelse og anonymiseres, når de får adgang til vores websteder fra en medlemsstat i Den Europæiske Union eller en anden kontraherende stat til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere trafikken på vores websted. Google bruger de indsamlede data og oplysninger, blandt andet til at evaluere brugen af ​​vores websted og til at levere online rapporter, der viser aktiviteterne på vores websteder, og til at levere andre tjenester vedrørende brugen af ​​vores websted til os.

Google Analytics placerer en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Definitionen af ​​cookies er forklaret ovenfor. Med indstillingen af ​​cookien er Google i stand til at analysere brugen af ​​vores websted. For hver indkaldelse til en af ​​de enkelte sider på dette websted, der drives af den registeransvarlige, og som en Google Analytics-komponent blev integreret i, sender internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk data gennem Google Analytics-komponent med henblik på onlineannoncering og afregning af provision til Google. I løbet af denne tekniske procedure får virksomheden Google viden om personlige oplysninger, såsom IP-adressen på den registrerede, der blandt andet tjener Google til at forstå oprindelsen af ​​besøgende og klik og derefter oprette kommissionsafregninger.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom adgangstiden, det sted, hvorfra adgangen blev foretaget, og hyppigheden af ​​den registreredes besøg på vores websted. Ved hvert besøg på vores websted vil sådanne personlige data, herunder IP-adressen på den internetadgang, der bruges af den registrerede, blive sendt til Google i USA. Disse personoplysninger opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personoplysninger, der er indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjeparter.

Den registrerede kan som nævnt forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte indstillingen af ​​cookies. En sådan justering af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google Analytics i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan cookies, der allerede er brugt af Google Analytics, slettes når som helst via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod en indsamling af data, der genereres af Google Analytics, som er relateret til brugen af ​​dette websted samt behandling af disse data af Google og chancen for at udelukke sådanne. Til dette formål skal den registrerede downloade en browser-tilføjelse under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere den. Denne browser-tilføjelse fortæller Google Analytics gennem en JavaScript, at data og information om besøg på internetsider muligvis ikke overføres til Google Analytics. Installationen af ​​browserudvidelserne betragtes af Google som en indsigelse. Hvis den registreredes informationsteknologisystem senere slettes, formateres eller nyinstalleres, skal den registrerede geninstallere browser-tilføjelsesprogrammerne for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsen blev afinstalleret af den registrerede eller enhver anden person, der kan tilskrives deres kompetenceområde eller er deaktiveret, er det muligt at udføre geninstallation eller genaktivering af browserudvidelserne.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Google kan hentes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms /us.html. Google Analytics forklares yderligere under følgende link https://www.google.com/analytics/.

14. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google-AdWords

På dette websted har controlleren integreret Google AdWords. Google AdWords er en tjeneste til internetreklame, der giver annoncøren mulighed for at placere annoncer i Googles søgemaskineresultater og Googles annonceringsnetværk. Google AdWords giver en annoncør mulighed for at definere bestemte nøgleord ved hjælp af hvilken en annonce i Googles søgeresultater først derefter vises, når brugeren bruger søgemaskinen til at hente et søgeordsrelevant søgeresultat. I Google Advertising Network distribueres annoncerne på relevante websider ved hjælp af en automatisk algoritme under hensyntagen til de tidligere definerede søgeord.

Driftsselskabet for Google AdWords er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er promovering af vores websted ved at medtage relevant reklame på tredjeparts websteder og i søgemaskinens resultater af søgemaskinen Google og indsættelse af tredjepartsannoncering på vores hjemmeside.

Hvis en registreret når vores websted via en Google-annonce, arkiveres en konverteringscookie på den registreredes informationsteknologisystem via Google. Definitionen af ​​cookies er forklaret ovenfor. En konverteringscookie mister sin gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til at identificere den registrerede. Hvis cookien ikke er udløbet, bruges konverteringscookien til at kontrollere, om visse undersider, f.eks. Indkøbskurven fra et onlinebutiksystem, blev kaldt op på vores hjemmeside. Via konverteringscookien kan både Google og den registeransvarlige forstå, om en person, der nåede en AdWords-annonce på vores websted, genererede salg, dvs. udførte eller annullerede et salg af varer.

De data og oplysninger, der indsamles ved brug af konverteringscookien, bruges af Google til at oprette besøgsstatistikker for vores websted. Disse besøgsstatistikker bruges til at bestemme det samlede antal brugere, der er blevet vist via AdWords-annoncer for at fastslå, om hver AdWords-annonce er succes eller fiasko, og for at optimere vores AdWords-annoncer i fremtiden. Hverken vores firma eller andre Google AdWords-annoncører modtager oplysninger fra Google, der kunne identificere den registrerede.

Konverterings-cookien gemmer personlige oplysninger, f.eks de internetsider, den registrerede har besøgt. Hver gang vi besøger vores internetsider, overføres personlige data, herunder IP-adressen på den internetadgang, der bruges af den registrerede, til Google i USA. Disse personoplysninger opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personoplysninger, der er indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjeparter.

Den registrerede kan når som helst forhindre indstilling af cookies fra vores websted, som nævnt ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent nægte indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at placere en konverteringscookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie, der er indstillet af Google AdWords, slettes når som helst via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Den registrerede har mulighed for at gøre indsigelse mod Googles interessebaserede reklame. Derfor skal den registrerede få adgang fra hver af de browsere, der bruger linket www.google.de/settings/ads og indstille de ønskede indstillinger.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Google kan hentes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/.

15. Betalingsmetode: Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af ​​PayPal som betalingsbehandler

På dette websted har controlleren integrerede PayPal-komponenter. PayPal er en online betalingstjenesteudbyder. Betalinger behandles via såkaldte PayPal-konti, som repræsenterer virtuelle private eller forretningskonti. PayPal er også i stand til at behandle virtuelle betalinger via kreditkort, når en bruger ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto administreres via en e-mail-adresse, hvorfor der ikke er klassiske kontonumre. PayPal gør det muligt at udløse onlinebetalinger til tredjeparter eller at modtage betalinger. PayPal accepterer også administratorfunktioner og tilbyder køberbeskyttelsestjenester.

PayPal's europæiske driftsselskab er PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg.

Hvis den registrerede vælger "PayPal" som betalingsmulighed i onlinebutikken under bestillingsprocessen, sender vi automatisk dataene til den registrerede til PayPal. Ved at vælge denne betalingsmulighed accepterer den registrerede overførslen af ​​de personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling.

Hvis den registrerede vælger "PayPal" som betalingsmulighed i onlinebutikken under bestillingsprocessen, overfører vi automatisk dataene for den registrerede til PayPal. Ved at vælge denne betalingsmulighed accepterer den registrerede overførslen af ​​de personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling.

Overførslen af ​​data er rettet mod betalingsbehandling og forebyggelse af svig. Den dataansvarlige overfører personoplysninger til PayPal, især hvis der gives en legitim interesse i transmissionen. De personlige data, der udveksles mellem PayPal og den registeransvarlige til behandling af dataene, overføres af PayPal til økonomiske kreditbureauer. Denne transmission er beregnet til identitets- og kreditværdighedskontrol.

PayPal videregiver om nødvendigt personoplysninger til tilknyttede virksomheder og tjenesteudbydere eller underleverandører i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde kontraktlige forpligtelser eller for at data behandles i ordren.

Den registrerede har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde samtykke til håndtering af personlige data fra PayPal. En tilbagekaldelse har ikke nogen indvirkning på personoplysninger, der skal behandles, bruges eller transmitteres i overensstemmelse med (kontraktlig) betalingsbehandling.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser for PayPal kan hentes under https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

16. Retsgrundlag for behandlingen

Art. 6 (1) lit. En GDPR tjener som det juridiske grundlag for behandlingshandlinger, som vi får samtykke til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig for udførelsen af ​​en kontrakt, som den registrerede er part i, som det er tilfældet, for eksempel når behandling er nødvendig for levering af varer eller for at levere enhver anden tjeneste, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1, lit. B GDPR. Det samme gælder for sådanne behandlingsoperationer, der er nødvendige for at udføre præ-kontraktlige foranstaltninger, for eksempel i tilfælde af forespørgsler vedrørende vores produkter eller tjenester. Endelig kunne behandlingshandlinger være baseret på artikel 6, stk. 1, lit. F GDPR. Dette juridiske grundlag anvendes til behandling af operationer, der ikke er dækket af nogen af ​​de ovennævnte juridiske grunde, hvis behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vores firma eller en tredjepart forfølger, undtagen hvor sådanne interesser tilsidesættes af interesserne eller den registreredes grundlæggende rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger. Sådanne behandlinger er især tilladte, fordi de er blevet specifikt nævnt af den europæiske lovgiver. Han mente, at en legitim interesse kunne antages, hvis den registrerede er den registeransvarligs klient (betragtning 47 sætning 2 i GDPR).

17. De legitime interesser, der forfølges af den dataansvarlige eller af en tredjepart

Hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, lit. F GDPR vores legitime interesse er at udføre vores forretning til fordel for alle vores medarbejderes og aktionærernes trivsel.

18. Periode, i hvilken de personlige data opbevares

Kriterierne, der anvendes til at bestemme opbevaringsperioden for personoplysninger, er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode.

Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække personoplysninger tilbage, kan han eller hun når som helst kontakte enhver medarbejder i Ubuy.

19. Levering af personoplysninger som lovbestemt eller kontraktmæssigt krav; Krav, der er nødvendige for at indgå en kontrakt; Forpligtelse for den registrerede til at give personoplysningerne mulige konsekvenser af manglende levering af sådanne data

Vi præciserer, at levering af personoplysninger til dels er påkrævet ved lov (f.eks. skatteregler) eller også kan skyldes kontraktbestemmelser (f.eks. oplysninger om kontraktpartneren). Nogle gange kan det være nødvendigt at indgå en kontrakt om, at den registrerede giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Den registrerede er for eksempel forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed underskriver en kontrakt med ham eller hende. Manglende udlevering af personoplysninger ville få den konsekvens, at kontrakten med den registrerede ikke kunne indgås. Før personoplysninger leveres af den registrerede, skal den registrerede kontakte enhver medarbejder. Medarbejderen gør det klart for den registrerede, om levering af personoplysninger er påkrævet i henhold til lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at give personoplysningerne og konsekvenserne af manglende levering af den personlige data.

20. Eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Som en ansvarlig virksomhed bruger vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.